Καθιστικό από παλέτες

Από απλές παλέτες καθιστικό.