Έλεγχος Πλυντηρίων Πιάτων Kuppersbusch

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την χρονική περίοδο 1999-2005

η Kuppersbusch Hausgerate GmbH (την οποία αντιπροσωπεύει η ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ από το 2003)

προώθησε στην αγορά ορισμένα μοντέλα πλυντηρίων πιάτων Kuppersbusch στα οποία εντοπίστηκε

πως υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ενός εξαρτήματος στον πίνακα χειρισμού, που σε πολύ

σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύεται από τον κίνδυνο ανάφλεξης.

H Kuppersbusch προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο/επισκευή στα μοντέλα αυτά.

kuppersbusch