Επιπλα Μπανιου

Επιπλα μπάνιου σύμφωνα με τον χώρο σε οποιοδήποτε υλικό και σχέδιο.

Όλα τα έπιπλα μπάνιου που κατασκευάζονται στην εταιρεία μας, σχεδιάζονται

σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και τα μέτρα που ταιριάζουν.

Λαμβάνουμε υπ΄ όψη τους χρωματισμούς από τα πλακάκια που έχετε

διαλέξει και σας προτίνουμε τις καλύτερες λύσεις