Έπιπλα μπάνιου σύμφωνα με τον χώρο σας σε οποιοδήποτε υλικό και σχέδιο.

Όλα τα έπιπλα μπάνιου που κατασκευάζονται στην εταιρεία μας, σχεδιάζονται

σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και τα μέτρα που ταιριάζουν.

Λαμβάνουμε υπ΄ όψη τους χρωματισμούς από τα πλακάκια που έχετε

διαλέξει και σας προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις.

Σας ενδιαφέρουν ….