Ανακαίνιση κατασκευή ιατρείου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης μικροβιολογικού

εργαστηρίου με την κατασκευή πάγκων αιμοληψίας, πάγκων εργασίας, χώρος υποδοχής

και πόρτες.