Ανακαίνιση κατασκευή ιατρείου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης μικροβιολογικού εργαστηρίου με την κατασκευή πάγκων αιμοληψίας, πάγκων εργασίας, χώρος υποδοχής και πόρτες.