Ειδικά υποστρώματα

Δείτε τα ειδικά υποστρώματα για όλες τις εφαρμογές σε πατώματα laminate ή ακόμα και για μονώσεις σε διάφορες κατασκευές