Επίπλωση Ξενοδοχείου

Έπιπλα για εξοπλισμό ξενοδοχείου

κατασκευασμένα από μελαμίνη ανάγλυφη και τελειώματα pvc

προσαρμοσμένα ανάλογα με τον χώρο του κάθε δωματίου.

επίπλωση ξενοδοχείου