Το κόντρα πλακέ θαλάσσης κατασκευάζεται από λεπτά φύλλα ξύλου τα οποία συγκολλούνται μαζί, με αντίθετη φορά για περισσότερη αντοχή. Ο αριθμός των φύλλων αυτών συνήθως είναι μονός έτσι ώστε τα εξωτερικά φύλλα να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων αυτών γίνεται κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Χρησιμοποιούνται ισχυρές κόλλες (φαινολικές ρητίνες) με αποτέλεσμα το κόντρα πλακέ που παράγεται να δείχνει σαν ένα ενιαίο υλικό ξυλείας. Εκτός του γνωστού μας κόντρα πλακέ θαλάσσης, υπάρχει και ένα νέο είδος το οποίο είναι επενδεδυμένο με φορμάικα. Από την μία μεριά είναι λεία φορμάικα και από την άλλη με αντιολισθητική φορμάικα, το οποίο έχει μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για πάτωμα φορτηγού στον χώρο φόρτωσης.

Τα νέα μας