Λογιστικό πρόγραμμα Soft1

Ο όμιλος επιχειρήσεων της Ξυλοεφαρμογές επε εμπιστεύεται από τις αρχές του μήνα,

το λογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας SoftOne και στην άψογη εξυπηρέτηση

της εταιρείας New Software η οποία έκανε την εγκατάσταση και εκπαίδευσε

το προσωπικό μας.

http://www.newsoftware.gr

SoftOne