Καδρονάκια, πηχάκια, αρμοκάλυπτρα, μπινιά, κάγκελα, κουπαστές, σανίδες και δεκάδες άλλα πηχάκια για τις κατασκευές σας. Τεμαχίζονται και στα μέτρα σας (χρέωση ολόκληρης βέργας).