Νέοι πάγκοι κουζίνας

Νέοι κωδικοί σε πάγκους κουζίνας από αδιάβροχο νοβοπάν και βακελίτη

ενός χιλιοστού. Σε μήκος 420 εκατοστά και πάχος 4 εκατοστών.

Ιδανικοί για τα έπιπλα της κουζίνας σας και τις κατασκευές σας.