ΕΙΔΙΚΟΙ

ΠΑΓΚΟΙ

ΒΑΚΕΛΙΤΗ

Στους περισσότερους πάγκους βακελίτη, μπορούμε να τους κατασκευάσουμε κατά παραγγελία, σε πάχος 4 εκατοστά, διπλής όψης, κατάλληλους για νησίδες ή τραπέζια. Κατασκευάζονται σε μήκος 420 εκατοστά και πλάτος: 40, 60, 64, 80, 90, 100 και 120 εκατοστά. 

Πάγκος κουζίνας σε ειδικά σχήματα

Δώστε μας την ιδέα σας, το σχέδιο ή τον ελεύθερο σχεδιασμό του πάγκου της κουζίνας σας. Εμείς μπορούμε να το κόψουμε σε μηχάνημα CNC και να του περάσουμε σόκορο pvc περιφερειακά.

Πάγκος κουζίνας βακελίτη

Ζητήστε μας προσφορά

Όλοι οι πάγκοι μας, έχουν και πλάτες από ακριβώς τον ίδιο βακελίτη, όπως και οι πάγκοι. Κατά την τοποθέτηση, μας δίνουν ενιαία επιφάνεια και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Έχουν πάχος 10 χιλιοστά, ώστε να μην χάνουμε από τον ωφέλιμο χώρο της επιφάνειας εργασίας.

Είναι πρεσαρισμένες σε άνθυγρο νοβοπάν, για να μην έχουμε προβλήματα υγρασίας ή κατά παραγγελία σε αδιάβροχο PU.