Τοποθετηση πατωματος Laminate

Βίντεο με οδηγίες τοποθέτησης Laminate πατώματος, συγκεντρωμένες. Σε συνεργασία με την Balterio Hellas.
Χωρισμένο σε τέσσερεις ενότητες:
1) τοποθέτηση υποστρώματος 00:00-03:07
2) τοποθέτηση πατώματος 03:08-07:35
3) τοποθέτηση κάτω από πόρτα 07:36-11:33
4) τοποθέτηση ενώσεων και τελειωμάτων 11:34-13:18