Πάχος 16 και18 χιλιοστά. Διάσταση φύλλου 305Χ122 εκ.

Καθώς αυτές οι επιφάνειες είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στην υγρασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιο σοβαρές συνθήκες από τις συνήθεις. Ωστόσο, σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει διαλείπουσα επαφή με το νερό, όπως οι κουζίνες, τα μπάνια και άλλες εφαρμογές κτιρίων, είναι σημαντικό να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σφράγισης / φινιρίσματος, ιδίως όσον αφορά τις γυμνές άκρες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πιθανή είσοδος νερού στον πυρήνα.