Το CleverLock σχεδιάστηκε ειδικά για συρώμενα κουφώματα αλουμινίου, πόρτες και παράθυρα.