ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ BOARD GAMES ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ